News :: Miss Iran Awards 2023

منتخب دختر شایسته ایران ۲۰۲۳

Biography of Mahsa Mohiti Asli – Miss Iran in 2023 – English

بیوگرافی مهسا محیطی اصلی – منتخب دختر شایسته ایران در سال ۲۰۲۳ – فارسی

 Mahsa Mohiti Asli – مهسا محیطی اصلی

دختر شایسته ایران در سال ۲۵۸۲ – ۲۰۲۳

سرانجام از بین تمامی شرکت کنندگان و با رای هیات داوری رویداد، خانم مهسا محیطی اصلی، تاج منتخب رویداد دختر شایسته ایران ۲۵۸۲ را بر سر گذاشت.

تمامی دختران شرکت کننده در این رویداد، شایسته و سفیران ما در طول دوره‌های آینده خواهند بود.
حضور تک تک‌شان را در رویداد امسال گرامی می‌داریم؛ دست در دست هم داده و برای نمایش فرزانگی زنان ایرانی به جهانیان، از ذره‌ای تلاش فروگذار نخواهیم بود.

زنده باد زن، زندگی، آزادی و پاینده باد نام همیشه سربلند ایران

Mahsa Mohiti Asli - مهسا محیطی اصلی - دختر شایسته ایران ۲۰۲۳ - miss iran 2023

منتخبین به شب جشن انتخاب دختر شایسته راه یافتند

Miss Iran Awards: خوشحالیم که اعلام کنیم در شب ۲۱ اکتبر ۲۰۲۳، میزبان منتخبین دختران سرزمین‌مان خواهیم بود تا در کنار هم، تاج دختر شایسته ایران را بر سر نفر برگزیده قرار دهیم.