Archives

Miss Iran Awards 2023

150 150 harry

Welcome to your Miss Iran Awards 2023 در مورد مسابقه انتخاب دختر شایسته، چه نظری دارید؟ عالی خوب متوسط ضعیف چه جنبه‌هایی از برنامه برای شما جذاب بود؟ پوشش و لباس‌ها اجرای صحنه‌ها مهارت‌ها و استعدادها سوالات مسابقه آیا برنامه به نظر شما به شیوه مناسبی اجرا شد؟ بله خیر آیا از محل برگزاری و…

read more