Miss Iran Awards 2023

150 150 harry
  • 0

Welcome to your Miss Iran Awards 2023

در مورد مسابقه انتخاب دختر شایسته، چه نظری دارید؟

چه جنبه‌هایی از برنامه برای شما جذاب بود؟

آیا برنامه به نظر شما به شیوه مناسبی اجرا شد؟

آیا از محل برگزاری و تجهیزات استفاده شده راضی بودید؟

چه پیشنهاداتی برای بهبود برنامه دارید؟

لطفا آدرس ایمیل خود را وارد کنید:

Leave a Reply

Your email address will not be published.